תחקיר – פגיעה ברווחיות

רקע:

חברת תיירות המתמחה בשיווק חבילות טיול בארץ לקבוצות מאורגנות מחו"ל.

האירוע – קבוצה בת כ- 250 איש, בסבב תיירות במספר אתרים בארץ.

מדיניות החברה בוחנת הצלחת סבב תיירות על פי שני פרמטרים:

 • שביעות רצון לקוח.
 • רווח לחברה.


האירוע המתוחקר:

בשל אי אשרור הזמנת חדרים במועד, נאלצה החברה להזמין מלון חלופי ולספוג את הפרשי העלויות (עדיין עם רווח ניכר עבורה).

שאלת התחקיר:

מדוע לא בוצע אשרור הזמנת החדרים במועד?

לאחר שלב איסוף הנתונים הרלוונטיים לתחקיר והגעה להסכמה בקרב משתתפי התחקיר על תקפותם, בוצע מיפוי פערים.

בתהליך, הוצפו מספר פערים מרכזיים:

 • החברה הפסידה סכום כסף משמעותי מהרווח המצופה.
 • הקבוצה התארחה במלון שונה מהמתוכנן.
 • אין נוהל מחייב לכל אנשי המכירות בחברה.
 • הנוהל הקיים, אינו תואם למציאות העסקית בה פועלת החברה.
 • מערכת המחשוב אינה תומכת בסביבת העבודה של אנשי המכירות.


הלקחים המרכזיים שהופקו:

 • יש לבצע שדרוג של מערכת המחשב, בדגש על מערכת ניהול הזמנות.
 • יש לגבש תהליך מובנה על פי אבני דרך בטיפול בהזמנה, משלב הקמת הקשר הראשוני ועד לעזיבת הקבוצה את הארץ בתום הסיור.
 • תוכנות המחשב יותאמו לסביבת העבודה של אנשי המכירות והחברה.
 • יש לקבוע נוהל אחיד ומחייב לטיפול בהזמנות ע"י אנשי המכירות.
 • יש להכין נהלים המגדירים את ממשקי העבודה בין מחלקת המכירות לשאר מחלקות החברה.


הלכה למעשה:

 • במהלך מספר חודשים שודרגה מערכת המחשוב בחברה.
 • עודכנו ונכתבו נהלים חדשים.
 • המערכת המשודרגת, חסכה מאות שעות עבודה של אנשי המכירות, בחודש.
 • תפריט טיפול בהזמנה מתריע ואינו מאפשר המשך טיפול בהזמנה בשלבים בהם תאריך היעד הינו קריטי להמשך הטיפול.
 • יצרה אחידות בין אנשי המכירות והביאה לסינרגיה עם שאר מחלקות החברה.