תוכניות אימון וליווי מנהלים

תוכנית פיתוח מנהלים – תרחיב ותשפר את ביצועיך כמנהל, תחזק את כישורי המנהיגות שלך ותפעל לאיזון ושיפור במכלול ההיבטים של חייך.

התוכנית מבטיחה השגת יעדים ארגוניים ומקצועיים החל מהמפגש הראשון. זו תוכנית מעשית המשלבת אימון וחניכה אישית, עבודה עצמית ומפגשים קבוצתיים. היא מותאמת למנהל העמוס והעסוק ומשתלבת בחיי העבודה השוטפים שלו.

מה תשיג כמנהל בתוכנית:

התוכנית תגביר את המוטיבציה שלך ותמריץ אותך להתמקד בדברים החשובים בהיבטי הניהול והמימד האישי, כול זאת תוך מיקוד ומימוש יעדי החברה ומטרותיה. תתחיל את התוכנית עם הניהול העצמי שלך ואח"כ תעבור לניהול שלך את האחרים. התוכנית תתמקד בנושאים מרכזיים לתפקוד יעיל ואפקטיבי של כל חברה כמו אחריות המנהל, ניהול עובדים, עבודת צוות, תקשורת בינאישית (לקוחות / עובדים / ספקים וכו'). במקביל תעסוק בפינוי זמן לנושאים אישיים כמו בריאות, משפחה ועוד.

מבנה התוכנית:

לאחר מפגש הכנה אישי עם המנהל המשתתף, תאום ציפיות והגדרת הנושאים והתחומים בהם יושם דגש אישי, תתחיל סדרה של 7 מפגשים קבוצתיים.

במפגש הראשון יקבל כל משתתף ערכת הדרכה הכוללת אמצעי עזר מגוונים וייחודים. בין המפגשים הקבוצתיים יקבלו המשתתפים חומרים וייקחו על עצמכם משימות ליישום מיידי.

התכנית נותנת דגש להיותך מנהל כחלק ממארג ניהולי כולל. לשם כך נקיים במהלכה באופן שוטף "משולש תקשורת" (משתתף – ממונה – מנחה).

לווי מנהלים – אנו מעמידים את הניסיון הניהולי העשיר שנצבר אצלנו על מנת ללוות באופן אישי ממלאי תפקידים בכירים. היכולת להביא נקודת מבט אחרת, משוחררת מפרדיגמות ארגוניות, וכבלי הפוליטיקה הפנים ארגונית, תאפשר למנהל, יחד עימנו, לבצע תהליכי העצמה אישיים ולקבל תמיכה במהלכים אותם ירצה להוביל בארגון.