סדנת תחקיר – "מרוץ קרטינג"

הסדנא מתחלקת לארבעה שלבים

 • הרצאת פתיחה – הכרות עם המתודולוגיה, הצגת שלבי התחקיר, יתרונות וחוזקות באימוצו ככלי לשינוי תרבותי בארגון.
 • תכנון המרוץ – המשתתפים מתחלקים לקבוצות, מקבלים הנחיות וחומרי עזר ומתכננים את ביצוע המרוץ והפעילויות אותן עליהם לבצע לאורכו של המרוץ.
 • ביצוע המרוץ – כשלב מקדים למרוץ, לומדים המשתתפים את חוקי המסלול, מתנסים בחוויית נהיגה בקרטינג, מתנסים במשימות השונות אותן ידרשו לבצע לאורך המרוץ ומתאימים את תוכנית המרוץ שהכינו לנתוני השטח.  מקיימים תחרות בין הקבוצות על הגעה למקום הראשון במרוץ.
 • תחקיר מנוהל – כל קבוצה, על בסיס ההכרות עם המתודולוגיה בצרוף טפסים שהותאמו לתחקיר המרוץ, מבצעים תחקיר יחד עם הכוונת המנחה, של ההכנות והמרוץ אותו ביצעו.
 

תוצרי התחקיר מוצגים על ידי כל קבוצה בפני כלל המשתתפים

 • נציג מכל קבוצה יציג את שאלת התחקיר, שלושה פערים משמעותיים, שלושה לקחים מרכזיים והמשימות שיש לבצע כתוצאה מהלקחים.
 • כל קבוצה תציג לקח גנרי מהתחקיר, שניתן ליישמו באחד מתחומי הפעילות של הארגון.

המשתתפים פועלים בקבוצות

 • הפעילות מוכוונת להגביר את החשיפה וההתנסות לכל אחד משלבי הפעילות.
 • כל משתתף ייקח חלק משמעותי בפעילות.

הפעילות מתקיימת לאורך שלושה מופעים

 1. הרצאת פתיחה ותכנון המרוץ – חדר הרצאות.
 2. מקום – מסלול אתר הקרטינג.
 3. תחקיר מנוהל – חדר הרצאות.
 

משך הפעילות – יום שלם

 1. הרצאה ותכנון – שעתיים.
 2. מרוץ – 3 שעות.
 3. תחקיר מנוהל – 3 שעות.
 4. מספר משתתפים מינימאלי לקיום הסדנא – 16.
 5. מספר משתתפים מכסימלי לסדנא – 50.