חברות ממליצות

בשם קורס מנהלים 6 של קבוצת כתר אני רוצה להודות לך על סמינר מרתק בנושא "תחקיר" שהעברת בכתר פלסטיק. התכנים, התרגילים וכמובן אופן העברת הסמינר היה מדהים והתגובות מהמנהלים היו יוצאים מן הכלל.

רבים מן המנהלים חזרו ובקשו להיפגש איתך שוב על מנת להעמיק את הידע שלהם בנושא "תחקיר", וכך נעשה בעתיד.

כמו כן, ברצוני להודות לך באופן אישי על ישיבות ההכנה המקצועיות והתאמת הסמינר לפעילות כתר. אין לי ספק שכולנו יצאנו נשכרים וחכמים יותר ונדע להשתמש בכלי חשוב זה ביום יום.

בכבוד רב,

ד"ר גוין סאס

ראש התוכנית

לכבוד

אסף ספיר

מנכ"ל

ספיראל פיתוח והעצמת מנהלים בע"מ

נעזרתי בשירותיו הטובים של אסף ספיר ובחפץ לב אני מעיד על כישוריו, יכולותיו ורגישותו הרבה.

בצמתים רבים, בהם נדרשתי להבין סיטואציות פנים-ארגוניות מורכבות הוא היה לי לעזר רב.

הוא גם תרם רבות לשכלולם ולפיתוחם המקצועי של חלק נכבד משדרת הניהול הבכירה של הקבוצה והתובנות והכלים שרכשו אצלו משמשים אותם ביומיום.

אסף מסור מאד, מאזין טוב, בורר מילותיו בתבונה ואני מאד שמח על הזכות שהייתה לי להיעזר בו.

גדי אונגר

מנכ"ל

טלקאר חברה בע"מ