ליווי תהליכי שינוי וניהול משברים

תהליכי שינוי – במאה הנוכחית, יש להתייחס כאל נתון קבוע לשינויים המתרחשים כל העת בקצב הולך וגובר.

הנחת המוצא היא כי הארגון יודע להגדיר ולנתח את מצבו, כמו גם לסמן את היעדים אותם הוא רוצה לממש.

שינויים בארגון נתפסים בבסיסם כאיום על העובד, על מקום עבודתו ועל ביטחונו התעסוקתי. מרגע שהארגון יכריז על כוונתו לבצע שינוי ארגוני, ישרור בארגון חוסר שקט, חוסר ריכוז ומיקוד בעבודה שעלול להוביל לירידה בתפוקות ואף לעלייה בשעורי אירועי הבטיחות.

כאשר אנו מזהים, יחד עם הארגון, את המורכבות ביכולת המימוש, אנו חוברים לארגון ועוזרים לו להוציא מהכוח אל הפועל את יעדיו.

אנו נלווה את תהליכי השינוי ומיסודם באופן שיגייס את העובדים לתהליך. נבנה יחד עם הארגון ועובדיו את היכולת להפחית את רמת החרדה בקרב העובדים ולהוביל מהלך לשינוי המבוסס על עקרון ה – “win-win” .

ניהול משברים – ארגונים נקלעים לעיתים למשברים המחייבים התייחסות חריגה למצבים שהארגון אינו מורגל אליו בחיי היומיום.

על מנת להתמודד עם משברים אנו נבנה בארגון יכולת לביצוע הערכות מצב וניהול סיכונים באופן שיאפשר להתמודד עם כל משבר בזמן נתון, לטפל בו במינימום זמן ובצורה אופטימאלית על מנת למזער את הנזק הארגוני. נבצע פעילות משלימה על מנת לנתח את המשבר, להיערך למשבר דומה בעתיד ולבנות מגוון יכולות ואפשרויות תגובה למשברים עתידיים.