חזון

החזון הוא היכולת לתאר את הארגון במיטבו. אין לראות בהגדרת החזון סיסמא ריקה מתוכן, אלא אמירה ארגונית סביבה מתאגדים כלל העובדים. החזון הוא הלפיד והמצפן היוצר את תחושת אחדות המטרה בקרב העובדים. הוא מבהיר לעובדים בשל מה הם מגיעים למקום עבודתם ומה חלקם ותרומתם היומיומית במארג הסבוך של הארגון ובהגשמת מטרותיו.

בשלב ראשון, בעבודה משותפת עם הנהלת הארגון, נבנה את החזון ונפרוט אותו ליעדי על ארגוניים. יעדים אלו יגדירו את הישגי החברה וביצועיה, מקצועיותה, היחסים בין עובדיה והקשר עם לקוחות החברה וספקיה.

בשלב הבא, נשתף ונגייס את כלל העובדים לחזון, ולאחריו נגזור מתוך החזון את המשימות של כול גוף ועובד בארגון על מנת לאפיין ולהגדיר את תרומתו בהפיכת החזון למציאות.

היכולת לייצר מכנה משותף של הסכמות ולרתום את העובדים למימוש החזון יהוו מכפלת עוצמה של הארגון.

לצד מהלך זה נפעל להגדיר את מערכת  הערכים הארגוניים, האישיים והבין-אישיים בתוך הארגון באופן שיתמוך בחזון וביעדים שהגדיר לעצמו הארגון.