הרצאות

חשיבה ביקורתית והתבוננות סקרנית

כיצד נפתח בעצמנו יכולות קוגניטיביות מודעות לחשיבה ביקורתית בונה? מדוע חשובה התבוננות סקרנית על תהליכים הקורים בארגון ועוברים עלינו כעובדים?

הכרות עם תהליכי חשיבה ביקורתית ממקום בונה שאינו מאשים, מתוך הכלה ולא מתוך דחייה. פיתוח יכולת הקשבה לאחר ולשונה מתוך הכרה בתרומתם לארגון. כל אלו לצד התבוננות סקרנית שאינה קונפורמיסטית על המתרחש סביבנו, ישפיעו על ביצועי הארגון ויובילו להעצמה אישית של עובדיו.

 

ניהול זמן

זמן הינו המשאב היקר ביותר בסביבה המודרנית כיום. אין יכולת לאגור אותו ועלינו למצוא את הדרך כיצד לנהל משאב מוגבל באופן שייתן מענה הן לחיים המקצועיים והן לחיים הפרטיים. באמצעות אימוץ כלים תומכי פעילות, לצד הכרת גזלני הזמן, נשכיל לגבש אופן פעולה ספציפי המתאים לכל אחד, כך שניתן יהיה לנהל את הזמן העומד לרשותנו ולא להתנהל תוך מצוקת זמן. להוציא עצמנו מתוך הקלישאה ה"שוטף, שוטף את הכל" ולאפשר קיום אורח חיים מאוזן מבלי להגיע לרמת שחיקה הפוגעת בתפקוד המקצועי ועלולה לפגום במרקם המשפחתי והאישי.

ניהול יעדים וקדימויות

קביעת יעדים, סדרי עדיפויות ומימושם הם אבן הראשה בהתפתחותו של אדם במישור המקצועי, הארגוני והאישי. הדרך למימוש, מתחילה בניתוח מדוקדק של יעדים, אופן הגדרתם וקביעת נקודות הביקורת לאורך התהליך על מנת להבטיח את מימושם. הגדרת רצף הפעילויות הנדרש, יבטיח את העמידה ביעדים שהוצבו.