הטמעת תחקיר בארגון

הכוונה

 • להשפיע בקבועי זמן קצרים על התוצאות העסקיות של הארגון.
 • ליצור בארגון תרבות הרואה בלימוד ושיפור מתמיד, ערך ראשון במעלה.
 • לייצר בארגון תהליכי למידה מתמשכים ולאורך זמן.
 • לוודא כי הארגון מבצע "סגירת מעגל פעילות" כחלק מתהליכי למידה ושיפור.
 • לבנות יכולת אשר תהפוך את המידע בארגון, לידע וזיכרון ארגוני זמינים.

השיטה

 •  לימוד המתודולוגיה.
 •  ביצוע תחקירים עיתיים של מגוון פעילויות בארגון.
 •  הכשרת עובדים כמוקדי ידע ארגוני.
 •  ביצוע תחקירי אד-הוק לאירועים משמעותיים / קריטיים.

פרוט השיטה

 •  מינוי מתאם תחקירים פנים ארגוני.
 •  מינוי מרכזי תחום התחקיר באגפי, חטיבות, מחלקות הארגון.
 •  קביעת מועד קבוע לביצוע תחקירים.
 •  התאמת טפסי התחקיר לארגון.
 •  בניית יכולת הפצה, שליפה ואחזור התחקיר ותוצריו.
 •  הצפת נושאים לתחקיר למתאם הארגוני.
 •  ביצוע תחקירים מנוהלים על פי סדר עדיפות ארגוני.
 •  הזנת והפצת תוצרים למערכת המידע.
 •  מעקב וביצוע משימות כפועל יוצא מלקחי התחקיר.

דגשים

 • תהליך ההטמעה וקצבו, יקבעו באופן שיאפשר לארגון להכילו.
 • כלי העזר והטפסים המשמשים לתחקיר, יותאמו למערכות המחשוב בארגון.
 • דגשים ודפוסים ארגוניים ישולבו וימצאו את ביטויים בתהליך הטמעת התחקיר.