Menu
Menu

האם העצמת עובדים אכן משתלמת?

אנחנו חיים כעת בתקופה שבה חשיבותו של המשאב האנושי הולכת וגדלה בארגונים ועסקים רבים, ובפרט בכל הקשור לתפקידים המחייבים יצירתיות או ניסיון, כך שמבחינה זו כדאי לקברניטי הארגון להשקיע בהעצמתם של העובדים על מנת למקסם את ההון האנושי.

מאידך, הדינמיות והמוביליות הגבוהים בהן מתאפיין שוק התעסוקה גורמים לעובדים רבים להיות חשופים לפיתויים (פנימיים כמו גם חיצוניים) ומפחיתים את הנאמנות לארגון בו הם מועסקים. אם העובד עלול לעזוב כבר בעתיד הנראה לעין, למה בעצם להשקיע בהעצמתו משאבים שונים ובפרט זמן, כסף ומאמץ?

מדובר, ללא ספק, בדילמה לא פשוטה. כמו כל דילמה לא פשוטה, אין פיתרון חד משמעי, אולם ישנו נתון חשוב שמטה את הכף לטובת השקעה בהעצמת העובדים בכל הדרגים ובכל ארגון. שורה ארוכה של מחקרים מראים כי עובדים שהארגון בו הם מועסקים משקיע בהם בדרך כזו או אחרת, מגלים רמת מחויבות גבוהה יותר, ובהתאמה הסיכוי כי יעזבו אותו נמוך משמעותית.

הדרכים העיקריות להעצמתם של עובדים

ישנן שלוש דרכים עיקריות להעצים עובדים: קידום, הכשרות מקצועיות בתחום הספציפי שבו פועל הארגון/עסק, והעצמה אישית (שבאופן טבעי באה לידי ביטוי גם במקום העבודה).

קידום כדרך מומלצת של העצמת עובדים יש לבצע באופן מושכל ומתוכנן: כדאי להציג לכל עובד את אופק הקידום האפשרי עבורו בכל שלב ושלב, ובכך גם לטעת בו מוטיבציה (שכן הוא יודע כי מאמץ יתוגמל בקידום), ובנוסף לבנות אותו בהדרגה ובאפקטיביות לקראת התפקיד הבא. תהליך זה חייב להתבצע בשקיפות מלאה, וגם אם הנסיבות משתנות, חשוב ליידע את העובדים לגבי המצב החדש שנוצר.

הכשרות מקצועיות מקנות לעובדים יכולות וכלים שיבואו לידי ביטוי במסגרת העבודה ובהתאם יגדילו את תרומתם לארגון. אמנם לשם כך נדרשת השקעה של כסף וזמן, שעלולה לרדת לטמיון אם העובד יבחר שלא להמשיך לעבוד בארגון בטווח הארוך, אולם בסופו של דבר ארגונים נתרמים מהשקעה שכזו בעובדיהם.

הדרך השלישית של העצמת עובדים – העצמה אישית – נראית כזו שהכי פחות תורמת לארגון אולם גם אם הרווח אינו נראה לעין הרי שאדם מועצם הוא גם עובד טוב יותר, שלא לדבר על הכרת התודה לארגון והעלאת רמת המחויבות שלו לארגון, ואת כל אלה ניתן להשיג בקלות יחסית.