בניית צוות

מה הוא צוות? קבוצת אנשים בעלת מידה גבוהה של תלות הדדית, המכוונת להשגת מטרה או להשלמת משימה.

מה היא עבודת צוות? קבוצת אנשים הפועלת יחדיו על מנת להשיג מטרות משותפות תוך סינרגיה באופן בו סך החלקים עולה על השלם.

עבודת צוות נדרשת שעה שהמשימה לא ניתנת לביצוע על-ידי יחידים, ללא אינטראקציה עם אחרים. בעולם הדינמי של היום, עבודת הצוות חיונית, על מנת להפיק ערך מוסף גדול יותר מכל אחד מחברי הצוות.

אנו פועלים על פי ההנחות כי התכונות לעבודת הצוות כמו גם איכותה נגזרים, בראש ובראשונה מהמשימות העומדות בפני הארגון ובפני הצוות.

אנו נפעל להבניית מנגנונים, שיבטיחו תיאום מרבי בין חברי הצוות. נבצע ניתוח והגדרות של חלוקת תפקידים, מנגנוני תאום ועדכון, שיתנו מענה לכשלים אופייניים העלולים לפגוע בעבודת הצוות כגון:

  • התנגדויות למנהל ולהחלטותיו.
  • יחסים בין-אישיים עכורים.
  • חוסר יוזמה ו/או מעורבות.
  • תלות יתר במנהל.
  • "קיטורים" ותלונות.
  • ירידה בתפוקות.
  • תלונות לקוח.