Menu
Menu

איך עוזרות סדנאות לארגונים להשביח את ההון האנושי?

כל ארגון שרוצה להפיק את המירב מעובדיו – והרי אין ארגון שלא רוצה זאת – פועל על מנת להעצים אותם בדרכים שונות. אחת הדרכים היותר אפקטיביות היא סדנאות שונות שמקנות מיומנויות חיוניות באופן יצירתי וחווייתי.

אילו מיומנויות ניתן לרכוש בסדנאות שכאלה?

סדנאות העצמה מאפשרות רכישת מגוון רחב של מיומנויות: ניהול זמן מושכל, אינטראקציות בינאישיות מעצימות ובפרט תקשורת מקרבת, הצגת פרזנטאציות אפקטיבית, כישורי משא ומתן משופרים, הובלת תהליכי שינוי, גיבוש צוותי עבודה האמונים על שיתוף פעולה ועוד ועוד – על מנת להפיק את מלוא התועלת כדאי להתאים את הסדנאות לארגונים הספציפיים, על סמך הבחירה של המנהלים בנוגע לכלים החשובים ביותר עבור עובדיהם.

ברוב המקרים סדנאות אלה כוללות תרגולים, סימולציות, משחקי תפקידים, משחקים באופן כללי וישנן עוד דרכים נוספות להפיכת הלמידה לחוויה מהנה.

היכן נערכות הסדנאות?

סדנאות להעצמת העובדים נערכות הן במקום העסק עצמו והן באתרים ייחודיים.

לסדנא שמתקיימת במקום העבודה הרגיל יש יתרון משמעותי והוא החיבור המיידי בין הכלים והמיומנויות שמקנה הסדנה לבין העבודה השוטפת, מעצם האווירה העניינית (גם אם מדובר ביציאה משמחת מהשגרה) ומהעובדה כי ההתרחשות היא במקום בו מתבצעת העבודה היומיומית.

לסדנא שמתקיימת באתר ייחודי – בין אם בחיק הטבע ובין אם במקום שהוכשר במיוחד על מנת להעביר סדנא שכוללת משחקים או התנסויות שונות – יש יתרון משמעותי גם כן, והוא האופן החווייתי במיוחד שמחקרים רבים גילו כי הוא לא רק מהנה יותר אלא גם מגביר את האפקטיביות.

תקשורת טובה יותר

דוגמה טובה לאחת מאותן שלל סדנאות לארגונים היא סדנא לפיתוח מיומנויות תקשורת טובות יותר.

קשיים רבים – הן במסגרת ארגונים והן בכלל בחיים – נוצרים עקב אי הבנות והבדלים בסגנונות תקשורת בין אנשים שונים. סדנא שבה מוקנים כלים לזיהוי מגוון סגנונות תקשורת בהם משתמשים בני אדם (עובדים אחרים, לקוחות, ספקים וכו'), כלים להבנה מעמיקה של סגנונות שכאלה ודרכים ליצירת תקשורת מפרה ומקדמת עם כל סגנון וסגנון היא נכס רב תועלת שמאפשר לעובדים למצות טוב יותר את יכולותיהם ולא לבזבז משאבים יקרים רק בגלל אי הבנות או קצרים בתקשורת.