הטמעת תחקיר בארגון

 • הכוונה

  • להשפיע בקבועי זמן קצרים על התוצאות העסקיות של הארגון.
  • ליצור בארגון תרבות הרואה בלימוד ושיפור מתמיד, ערך ראשון במעלה.
  • לייצר בארגון תהליכי למידה מתמשכים ולאורך זמן.
  • לוודא כי הארגון מבצע "סגירת מעגל פעילות" כחלק מתהליכי למידה ושיפור.
  • לבנות יכולת אשר תהפוך את המידע בארגון, לידע וזיכרון ארגוני זמינים.
 • השיטה

  •  לימוד המתודולוגיה.
  •  ביצוע תחקירים עיתיים של מגוון פעילויות בארגון.
  •  הכשרת עובדים כמוקדי ידע ארגוני.
  •  ביצוע תחקירי אד-הוק לאירועים משמעותיים / קריטיים.
 • פרוט השיטה

  •  מינוי מתאם תחקירים פנים ארגוני.
  •  מינוי מרכזי תחום התחקיר באגפי, חטיבות, מחלקות הארגון.
  •  קביעת מועד קבוע לביצוע תחקירים.
  •  התאמת טפסי התחקיר לארגון.
  •  בניית יכולת הפצה, שליפה ואחזור התחקיר ותוצריו.
  •  הצפת נושאים לתחקיר למתאם הארגוני.
  •  ביצוע תחקירים מנוהלים על פי סדר עדיפות ארגוני.
  •  הזנת והפצת תוצרים למערכת המידע.
  •  מעקב וביצוע משימות כפועל יוצא מלקחי התחקיר.
 • דגשים

  • תהליך ההטמעה וקצבו, יקבעו באופן שיאפשר לארגון להכילו.
  • כלי העזר והטפסים המשמשים לתחקיר, יותאמו למערכות המחשוב בארגון.
  • דגשים ודפוסים ארגוניים ישולבו וימצאו את ביטויים בתהליך הטמעת התחקיר.