התחקיר – כיצד נבטיח את הטמעתו בארגון / אסף ספיר 

הטמעת התחקיר הינו תהליך המחייב, לעיתים, התאמת ההתנהלות הארגונית, לצד שינויים בתרבות הארגונית, באופן שיאפשר שימוש בתחקיר באורח קבוע בארגון ואימוצו על ידי כלל עובדיו ככלי למידה.

מכאן עולה כי על הארגון, בבואו להטמיע את התחקיר, להיערך בשני תחומים שונים אשר שלובים האחד בשני, מכיוון ששניהם משמעותיים למימושו של התהליך:

 • התאמת מערכות ה-IT של הארגון לקלוט את תוצרי התחקיר, להפיצם בקרב עובדי הארגון, ולאפשר יכולת אחזור ובניית זיכרון וידע ארגוניים.
 • בניית תרבות ארגונית, שתכליתה השמת דגש על  מסרי למידה, כדי להביא לשיתוף פעולה של עובדי הארגון הלוקחים חלק בתחקירים.

כאשר אנו מבינים את הרגישויות והרתיעה הכמעט מיידית מנושא  התחקיר, בהקשרים הישראליים, חשוב להבין כי יצירת אווירה לימודית חפה מאיומים בסנקציות בקרב משתתפי התחקיר, היא תנאי יסוד על מנת לוודא כי התחקיר ישיג את תכליתו.

מדובר בתהליך מתמשך לאורך זמן. הפרדיגמה בקשר שבין אמירת אמת, שעלולה לגרום לסנקציה כלפינו, הוטבעה ברובנו עוד בילדותנו. לכן, מנהל התחקיר צריך לשמור כל העת שלא להחליק למדרון החלקלק של הסתרה וחצאי אמיתות.

הארגון צריך לגזור על עצמו שתי החלטות מקדימות כאשר הוא מאמץ את כלי התחקיר:

 • יש להגן על העובדים המעורבים בתחקיר.
 • אין ענישה בסוף התחקיר.

שימוש בשפה מסוג שונה וקודי התנהגות שהארגון לעיתים אינו מורגל אליהם, מחייבים אימוץ דפוסי התנהגות חדשים, אשר הינם משמעותיים על מנת להבטיח את הטמעת התחקיר, משפיעים ומושפעים ממגוון רחב של היבטים והנחות יסוד שאציין רק חלק מהם:

 • מותר לטעות.
 • תמיכה הדדית.
 • אחריות הדדית.
 • כבוד הדדי.
 • יושרה ואמינות.
 • שאיפה מתמדת ללמידה אישית.
 • שאיפה מתמדת למצוינות.

לסיכום, ארגון המאמץ את התחקיר ככלי למידה, נדרש להבין כי מדובר בכלי שהשפעתו רחבה ועמוקה. התחקיר דורש ביצוע התאמות ארגוניות על מנת להבטיח את הצלחתו ויכולת השפעתו על הארגון ועל ביצועיו העסקיים.

אימוצו ככלי למידה יום יומי בשימוש הארגון, מחייבים אמירה ברורה והחלטית של מקבלי ההחלטות. יתרה מזאת, בבחינת "כזה ראה ועשה", מתן דוגמא אישית בתחקירים על ידי ההנהלה, תביא לפתיחות, שיתוף פעולה בקרב העובדים ותאפשר הטמעה מהירה של התחקיר בארגון.