ארוע תחקיר – מקרה בוחן

Case Study

רקע:

חברת תיירות המתמחה בשיווק חבילות טיול בארץ לקבוצות מאורגנות מחו"ל.

האירוע – קבוצה בת כ- 250 איש, בסבב תיירות במספר אתרים בארץ.

מדיניות החברה בוחנת הצלחת סבב תיירות על פי שני פרמטרים:

 • שביעות רצון לקוח.
 • רווח לחברה.

האירוע המתוחקר:

בשל אי אשרור הזמנת חדרים במועד, נאלצה החברה להזמין מלון חלופי ולספוג את הפרשי העלויות (עדיין עם רווח ניכר עבורה).

שאלת התחקיר:

מדוע לא בוצע אשרור הזמנת החדרים במועד?

לאחר שלב איסוף הנתונים הרלוונטיים לתחקיר והגעה להסכמה בקרב משתתפי התחקיר על תקפותם, בוצע מיפוי פערים.

בתהליך, הוצפו מספר פערים מרכזיים:

 • החברה הפסידה סכום כסף משמעותי מהרווח המצופה.
 • הקבוצה התארחה במלון שונה מהמתוכנן.
 • אין נוהל מחייב לכל אנשי המכירות בחברה.
 • הנוהל הקיים, אינו תואם למציאות העסקית בה פועלת החברה.
 • מערכת המחשוב אינה תומכת בסביבת העבודה של אנשי המכירות.

הלקחים המרכזיים שהופקו:

 • יבוצע שדרוג של מערכת המחשב, בדגש על מערכת ניהול הזמנות.
 • בניית תהליך מובנה על פי אבני דרך בטיפול בהזמנה, משלב הקמת הקשר הראשוני ועד לעזיבת הקבוצה את הארץ בתום הסיור.
 • התאמת תוכנות המחשב לסביבת העבודה של אנשי המכירות והחברה.
 • קביעת נוהל אחיד לטיפול בהזמנות ע"י אנשי המכירות.
 • קביעת נוהלים המגדירים את ממשקי העבודה בין מחלקת המכירות לשאר מחלקות החברה.

הלכה למעשה:

 • במהלך מספר חודשים שודרגה מערכת המחשוב בחברה
 • עודכנו ונכתבו נהלים חדשים.
 • המערכת המשודרגת, חסכה מאות שעות עבודה בחודש של אנשי מכירות.
 • יצרה תבנית פעילות אשר מתריעה ואינה מאפשרת המשך טיפול בהזמנה בשלבים בהם תאריך יעד הינו מרכיב קריטי בתהליך.
 • יצרה סינרגיה ואחידות בין אנשי המכירות לבין שאר מחלקות החברה.